Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

ECOES UMH Medicina

117 ESTUDIANTS DE MEDICINA UMH PARTICIPEN EN LES ECOES AVALUACIÓ CLÍNICA OBJECTIVA ESTRUCTURADA

By: | Tags: , , , , , , | Comments: 0 | juny 17th, 2016

+DepartamentodeMedicinaClínicaUMH
ECOES. Les proves d’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada.

La Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernández (UMH) ha dut a terme els Proves d’Avaluació Cínica Objectiva i Estructurada (ECOES).

Qui van participar en les ECOES UMH?

Prop de 117 estudiants del Departament de Medicina Clínica van realitzar aqueixes proves. Entre els dies 11 i 12 de juny es van desenvolupar en les instal·lacions del Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant.

Qui van organitzar les les ECOES UMH?

Antonio Compañ, decano de la Facultat de Medicina de la UMH, i José Manuel Ramos, professor de Medicina de la UMH,  van ser els coordinadors en aquesta ocasió.

Els estudiants de Medicina de la UMH havien de superar de forma obligatòria una sèrie de fases per a finalitzar els estudis de grau de Medicina.

En què consistien les ECOES UMH?

Les ECOES estaven estructurades en 20 estacions compostes de:

 • activitats mèdiques diverses, que simulaven situacions clíniques reals.
 • maniquís,
 • pacients simulats,
 • qüestions estructurades,
 • possibilitat de valoració conjunta de la promoció,
 • anàlisi de diverses competències, etc.

Així mateix, aquest conjunt d’activitats posseeixen un caràcter formatiu que possibiliten en l’estudiant l’autoavaluació i gran retroalimentació.

Els seus resultats permeten als alumnes obtenir una avaluació personal de les seues competències i identificar punts forts, així com febleses.

Per la seua banda, resulta clau per als professors del Departament de Medicina de la UMH a l’hora d’elaborar una guia d’orientació cap als estudiants; establint necessitats de formació i enfortint la identificació amb les Ciències de la Salut. En aquest conjunt de proves objectives, ECOES, l’alumne haurà de provar el conjunt de competències adquirides en diversos paràmetres.

 • anamnesi,
 • exploració física,
 • maneig diagnòstic i terapèutic,
 • habilitats tècniques i de comunicació,
 • educació sanitària,
 • relacions interprofessionals
 • i bioètica.

Prop de 137 persones han sigut necessàries para a realització d’aquestes proves de Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada, ECOES: avaluadors, pacients estandarditzats, actors i actrius, logistes, professors d’altres universitats i informàtics.

A més, uns 27 professors van dissenyar les estacions, supervisat per un comitè de 7 experts.

ECOES Universitat Miguel Hernández