Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

Aumento fondos de Investigación Universidad Miguel Hernández imagen

9 MILIONS D’EUROS ÉS LA XIFRA EN 2014 DE RECURSOS DE RECERCA UMH MÉS ELEVADA QUE ES CONEIX

By: | Tags: , , , , | Comments: 0 | juny 12th, 2015

+DepartamentodeMedicinaClínicaUMH
 
La memòria de Recerca pertanyent al passat any 2014 i realitzada pel  Vicerectorat d’Investigació i Innovació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i l’Oficina per a la Transferència de Resultats de Recerca (OTRI) reflecteix un increment considerable dels recursos econòmics centrats en recerca. La xifra fons aconsegueix els 9.324.381,63 euros, prop d’un 30% més que en any 2013. En format digital, aquesta vegada la Memòria 2014 reflecteix importants novetats: universite.umh.es/memoinvest/2014

 

  • 4.434.325,25 euros d’investigadors de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) procedeixen de la R+D competitiva;
  • 3.253.747,71 corresponen a R+D contractada amb institucions públiques i privades;
  • 557.000 pertanyen a fons FEDER;
  • 1.079.308,67  corresponen a beques de recerca.

 

Respecte a les patents, 10 han sigut les sol·licitades en 2014 i 137 les tesis doctorals presentades i defensades en la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH). Al costat d’açò, el nombre de publicacions i articles científics en revistes d’àmbit nacional i internacional superen els 1.000.

Els recursos de recerca UMH (prop d’un 30% més que en 2013) vénen justificats per l’augment d’un 15% dels fons de R+D competitiva captats durant el passat any i, fonamentalment, procedeixen de fons de R+D contractada en 2014. La duplicitat de fons respecte a l’any anterior posa de manifest que la UMH ha aconseguit una xifra de 3.253.747 € en 2014 respecte als 1.745.127 € en 2013. Tots ells contractats a través d’entitats públiques i privades.

El nombre de tesis doctorals llegides en la UMH també ha patit un augment en el passat any, que comparativament, dupliquen a les llegides en 2013. Prop de 137 tesi han sigut defensades el passat curs acadèmic enfront de les quasi 71 de 2013.