ADOLFO CAMPOS FERRER

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta docent Departament Medicina Clínica UMH miniatura

ADOLFO

Càrrec Professor Universitat Jubilat
Àrea Immunologia
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència, Clínica i Investigació
Dies de classe
Dies de tutories Via email, en el Departament de Medicina Clínica

CAMPOS FERRER

PDI jubilat

adolfo.campos@umh.es
Tel: +34 965 91 94 47

 

Àrea: IMMUNOLOGIA

Unitas:

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/min