BARTOMEU MASSUTI SUREDA

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta metge Departament Medicina Clínica UMH miniatura

BARTOMEU

Càrrec Professor Associat
Àrea Medicina
Experiència < 25 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories Via e-mail en el Departament de Medicina Clínica

MASSUTI SUREDA

PDI

bmassuti@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49 i +34 965 23 37 85 

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Ubicació: DESPATX

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minGraus
Titulació Codi Nom assignatura Responsable Teoria Pràctica
Grau en Medicina
1977 ONCOLOGIA