CÀTEDRA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA

Departament de Medicina Clínica UMH

Càtedra d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica UMH logo

Portada Llibre de Al·lèrgia Bàsica de Javier Fernández Sánchez professor UMH
Nou llibre ja a la venda

Visita la versió online del llibre ACÍ

PRESENTACIÓ

Els principals objectius d’aquesta Càtedra són:

  • Realització de projectes de recerca en l’àrea de les malalties al·lèrgiques, així com la difusió dels resultats derivats dels mateixos en publicacions, conferències i congressos nacionals i internacionals.
  • Organització i impartició d’accions formatives en l’àrea d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica, preferentment en el postgrau.

 

Càtedra finançada per la Societat Espanyola de Al·lergologia i Immunologia Clínica, Alk-Abello S.A., BIAL- Industrial Farmacèutica S.A., Diater Laboratoris S.A. i Phadia Spain, S.L.

 

Seaic logo

 

ALK-abello logo Bial Al servei de la seua salut logo DIATER Laboratoris logo Thermo Scientific Laboratoris logo

 

Web específica: catedradealergia.umh.es

– Llibre Al·lèrgia Bàsica per Javier Fernàndez versió online: catedradealergia.com 

El conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general té per objecte la creació en la UMH de la “Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica” adscrita a el Departament de Medicina Clínica. Les activitats concretes a desenvolupar en el marc de la Càtedra quedaran descrites anualment en un Pla d’Activitats que haurà de ser aprovat per el Consell Assessor de la Càtedra.

DIRECTOR DE LA CÀTEDRA

El Director de la “Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica” és D. Francisco Javier Fernández Sánchez, actual Director del Departament de Medicina Clínica de la UMH i Cap de Secció de la Secció de Al·lergologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

SECRETARI DE LA CÀTEDRA

El secretari de la “Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica” és D. Víctor Soriano Gómis, Professor Associat en Ciències de la Salut del Dpto. de Medicina Clínica i Al·lergòleg de la Secció de Al·lergologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

CONSELL ASSESSOR

Està compost per:

  • El Vicerector de Recerca i Innovació de la UMH.
  • El Director de la Càtedra.
  • President de la Societat Espanyola de Al·lergologia i Immunologia Clínica, o persona en qui delegue.

CÀRRECS ASSOCIATS

Director de Càtedra

Francisco Javier Fernández Sánchez director departament Medicina Clínica UMH

FCO. JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Professor Titular Universitat

[email protected]
Tel: +34 965 91 93 11 i +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica
Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Càrrecs:
– DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
– DIRECTOR DE CÀTEDRA

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Secretari de Càtedra

Metge del departament de Medicina Clínica de la UMH silueta

VÍCTOR SORIANO GOMIS

Professor Associat

[email protected]
Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats:
– Medicina Clínica
– Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Càrrecs:
– SOTSDIRECTOR DE CÀTEDRA

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

Secretari tècnic de Càtedra

JUAN JOSÉ TORRES GONZÁLEZ

Asesoria Metodològica i Noves Tecnologies