CURS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS PER Al METGE DEL SEGLE XXI

Departament de Medicina Clínica UMH

Fons Competències professionals bon metge UMH

Contacte

Lloc: Assessoria Metodològica i Noves Tecnologies. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Campus de Sant Joan.

Departament de Medicina Clínica UMH

Modalitat: online

Telèfon: +34 965 23 37 92

E-mail: [email protected]

Centre docent: Medicina Clínica

Rama d’ensenyament: Ciències de la Salut

Modalitat: online

Cost: Gratuït

Preinscripció: 01/09/18 a 30/09/18

Inscripció: 01/09/18 a 30/09/18

Durada: 01/10/18 al 30/07/19

Hores: 150

Máx alumnes: no hi ha

Mín alumnes: no hi ha

Web específica: competenciesprofessionalesperametgesumh

PRESENTACIÓ

Aquest CURS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS PER Al METGE DEL SEGLE XXI és un curs online que pot ser seguit des de qualsevol ubicació i ser realitzat quan es desitge. Aborda continguts que no s’analitzen amb profunditat durant els estudis del grau de Medicina. Pot ser útil als alumnes de Medicina, per als Metges Interns o Residents (MIR), i fins i tot per a altres professionals mèdics.

Pot ser útil als alumnes de medicina dels últims cursos de Medicina, als metges interns o residents (MIR), i fins i tot als professionals mèdics joves. Compta amb el suport de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), l’Il·lm. Col·legi de Metges d’Alacant (MENGE) i la Real Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, destacant la seua utilitat.

Es presenta des d’aquesta plataforma de la Universitat Miguel Hernández, i és completament gratuït. S’ofereix des del departament de Medicina Clínica d’aquesta universitat com a curs de formació continuada, i els autors han decidit no figurar en el mateix. Està previst que els continguts estiguen disponibles en la pàgina web per a donar començament l’1 d’octubre de 2018. Estarà compost per 35 unitats didàctiques, que s’aniran inserint de forma seqüencial i els títols de la qual es troben ACÍ

OBJECTIUS

 • Comunicar. Comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicació amb el malalt i els seus familiars. L’entrevista clínica.
 • Comunicació en situacions especials: donar males notícies, el malalt agressiu o el malalt que no vol deixar de ser-ho.
 • Comunicar en sessions i conferències o congressos. Altres formes de comunicar: confrontar, fer feedback.
 • Sentir, escoltar, preguntar i intervenir.
 • Ensenyar
 • Aprendre
 • Investigar
 • Manejar bé l’estadística bàsica
 • Ser competent, ser un bon professional
 • Ser molt humà
 • Reforçar-se en altres valors. Empatia, generositat, compassió i amor. Solidaritat i humilitat
 • El metge ha d’estar molt motivat. Superar la desmotivació i el mobbing.
 • El metge ha de conèixer-se bé, i també la seua realitat laboral. Com millorar l’autoconeixement.
 • El metge ha de mantenir uns sòlids principis ètics i usar-los.
 • Ha de saber valorar l’envelliment des d’un altre angle.
 • Abordar bé el final de la vida. Oferir una mort dolça, evitant l’acarnissament terapèutic.
 • El metge ha de saber treballar bé en equip.
 • Implicar-se en la presa de decisions compartides.
 • El bon metge ha de liderar.
 • El metge ha d’allistar-se a l’optimisme intel·ligent.
 • El metge ha de ser pro actiu, actuar i canviar.
 • El bon metge ha de fer bona gestió clínica.
 • Ha de mantenir una actitud i visió positiva.
 • El metge ha de gaudir amb el seu treball, ser feliç amb ell, i en la seua vida.
 • Adquirir experiència en el maneig de les addicions a drogues.
 • I també a altres addicions socialment acceptades.
 • El metge ha de fixar-se metes realistes
 • El metge ha d’aprendre a superar l’estrès.
 • Saber bé que és salut i malaltia, reconèixer als sans i als malalts.
 • Comprendre és que és molt ric en la vida.
 • Fer veure als seus malalts que són molt rics
 • Exercicis pràctics
 • Altres complements formatius: vídeos, pel·lícules, etc.
 • Lectures, bibliografia complementària.

COMPETÈNCIES

 • Ser més competents a adquirir els continguts formatius que els faran mèdics
 • Ser competents en l’aprenentatge online de medicina
 • Tenir competència en la valoració de la problemàtica dels seus malalts
 • Adquirir competència en la resolució dels problemes ètics amb els quals es trobaran en exercir
 • Disposar de competències quan aprenen, ensenyen, o investiguen
 • Competències bàsiques en la seua relació humana amb els malalts
 • Obtenir competències a l’hora d’aplicar els valors personals i socials en la seua professió
 • Valorar la bellesa i importància de la professió mèdica

CERTIFICACIÓ

Com a conseqüència, si algun alumne està interessat a seguir el curs, posteriorment se li poden certificar els continguts que ha realitzat. per a açò, haurà de realitzar un examen presencial en la Facultat de Medicina del Campus de Sant Joan de la Universitat Miguel Hernández. Per tant, haurà d’inscriure’s en l’adreça web que se li indicarà i en acudir presencialment a l’examen al costat de la documentació mèdica verificada (metge jove o estudiant dels últims cursos de qualsevol facultat). Aqueix examen constarà de 75 preguntes tipus test. L’examen versarà sobre els continguts publicats en aquesta web a partir del mes d’octubre. El curs està compost de 35 lliçons, els títols de les quals es troben ACÍ.

Els alumnes interessats poden realitzar el curs sencer, o bé accedir solament als temes que els interessen, (en aquest cas no se’ls certificarà).