DOMINGO OROZCO BELTRÁN

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta docent Departament Medicina Clínica UMH miniatura

DOMINGO

Càrrec Professor Associat
Àrea Medicina
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.- Codirector de Càtedra

– Director de Màster

Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories Via email en el Departament de Medicina Clínica

OROZCO BELTRÁN

PDI

dorozco@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Càrrecs:

Ubicació: DESPATX

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Graus
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable Teoria Pràctica
Grau en Farmàcia
1706 PATOLOGÍA CLÍNICA I
1704 PATOLOGÍA CLÍNICA II  ■
Grau en Medicina
1978 INVESTIGACIÓ TRANSLACIONAL
1960 MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
1988 ROTATORI CLÍNIC ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

Màsters Oficials
Titulació Codi No Assignatura Responsable Teoria Pràctica
Màster Universitari en Gestió Sanitària
4018 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EMPRESA
4019 ASPECTES ESSENCIALS VINCULATS A la FUNCIÓ DIRECTIVA EN EL SECTOR SANITARI
4025 BIOESTADÍSTICA
4020 FUNCIÓ DIRECTIVA
4045 GESTIÓ CLÍNICA ASSISTENCIAL
4044 GESTIÓ CLÍNICA ORGANITZATIVA
4021 GESTIÓ DE COMPRES
4017 MODELS DE GESTIÓ
4022 PRESUPOST I CONTRACTACIÓ
4023 REVISIONS SISTEMÀTIQUES I METAANÁLISI EN GESTIÓ
4046 TREBALL FI DE MÀSTER
4024 VALIDACIÓ DE QÜESTIONARIS
Màster Universitari en Investigació Clínica i Quirúrgica
617 METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ I
Màster Universitari en Investigació en Atenció Primària
672 ACTIVITATS PREVENTIVES I PROMOCIÓ DE LA SALUT
666 APLICACIÓ DE L’EVIDÈNCIA EN LA PRÀCTICA CLÍNICA
665 EL MÈTODE CIENTÍFIC EN LA PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES
3393 EPIDEMIOLOGIA PER A ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT PÚBLICA
670 GESTIÓ I ECONOMIA DE LA SALUT
3424 META-ANÀLISI I REVISIÓN SISTEMÀTICA DE LA LITERATURA
664 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I
1363 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II
663 METODOLOGIA DE TREBALL EN MEDICINA DE FAMÍLIA I ATENCIÓ PRIMÀRIA
667 MODIFICACIÓ I CANVIS D’ESTILS DE VIDA
673 RELACIÓ PROFESSIONAL SANITARI-PACIENT
668 RESULTATS EN SALUT
674 TREBALL FI DE MÀSTER
3392 MÈTODES BIOESTADÍSTICS EN ATENCIÓ RPIMÀRIA I SALUT PÚBLICA
Màster Universitari en Investigació en Medicina Clínica
629 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I
1341 MÈTODE CIENTÍFIC EN LA PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES
Màster Universitari en Medicina d’Urgències-Emergències
3645 ÀMBITS, BASES BIOÈTIQUES I SEGURETAT DEL PACIENT EN MEDICINA D’URGÈNCIES
3666 TREBALL FI DE MÀSTER
3649 URGÈNCIES MÈDIQUES FORA DE L’HOSPITAL

 

Estudis Propis
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable
EXPERT UNIVERSITARI EN ELECTROCARDIOGRAFIA BÀSICA
19340 2. Interpretació de Traçats
19341 3. Trastorns del Ritme
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable
MÀSTER EN SALUT MENTAL. V EDICIÓ
18751 OB1 – Metodologia de la investigació

 

Càtedra de Medicina de Família

Càrrec: CODIRECTOR DE CÀTEDRA

Càtedra de Medicina Comunitària i Salut Reproductiva

Càrrec: CODIRECTOR DE CÀTEDRA

Càtedra de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica

Càrrec: SECRETARI DE CÀTEDRA