EMILIO FLORES PARDO

Departament de Medicina Clínica UMH

Emilio Flores Pardo UMH miniatura

EMILIO

Càrrec Professor Associat Màster Universitari en Medicina Clínica
Àrea Medicina
Experiència <25 anys
Funcions – Investigació i docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classe Online
Dies de tutories Via email en el Departament de Medicina Clínica UMH

FLORES PARDO

PDI

eflores@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/min