FERNANDO QUIRCE ANDRÉS

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta professor Departament Medicina Clínica UMH miniatura

FERNANDO

Càrrec Professor Associat
Área Medicina
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories Via email en el Departament de Medicina Clínica UMH

QUIRCE ANDRÉS

PDI

fquirce@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Ubicació: DESPATX

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Graus
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable Teoria Pràctica
Grau en Medicina
1960 MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
1988 ROTATORI CLÍNIC ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

Màsters Oficials
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable Teoria Pràctica
Màster Universitari en Investigació en Atenció Primària
674 TREBALL FI DE MÀSTER