FERNANDO QUIRCE ANDRÉS

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta professor Departament Medicina Clínica UMH miniatura

FERNANDO

CàrrecProfessor Associat
ÁreaMedicina
Experiència> 25 anys
Funcions– Docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classeDe dilluns a divendres
Dies de tutoriesVia email en el Departament de Medicina Clínica UMH

QUIRCE ANDRÉS

PDI

fquirce@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Ubicació: DESPATX

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Graus
TitulacióCodiNom AssignaturaResponsableTeoriaPràctica
Grau en Medicina
1960MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
1988ROTATORI CLÍNIC ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

Màsters Oficials
TitulacióCodiNom AssignaturaResponsableTeoriaPràctica
Màster Universitari en Investigació en Atenció Primària
674TREBALL FI DE MÀSTER