Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

Ensayo rehabilitación fisioterapia Hospital San Juan Alicante

ASSAIG CLÍNIC SOBRE LA INTERVENCIÓ GRUPAL DE FISIOTERÀPIA EN PACIENTS AMB PATOLOGIA DE MUSCLE DOLÓS

By: | Tags: , , , , , | Comments: 0 | Febrer 8th, 2018

La intervenció grupal de fisioteràpia en pacients amb patologia de muscle dolós és un assaig clínic realitzat per professionals de ciències de la salut de:

Rehabilitació fisioteràpia en pacients amb patologia de muscle dolós

En què consisteix l’assaig sobre la intervenció grupal de fisioteràpia en pacients amb patologia de muscle dolós?

El recent estudi s’ha publicat en la revista d’impacte American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. El factor d’impacte aconseguit és de Q2 en el JCR (Journal Citation Reports). Els resultats del projecte posen de manifest diferents factors:

  • la intervenció provoca un descens en el dolor,
  • un increment del balanç muscular i
  • beneficis en la consecució d’activitats de la vida quotidiana.

En els resultats d’aquest treball s’aprecia que la intervenció produeix una disminució del dolor, un augment del balanç muscular i un benefici en la realització de les activitats de la vida diària.

Rehabilitació fisioteràpia en pacients amb patologia de muscle dolós Q2 JCR

El treball de recerca té com a títol “Efectivitat d’una intervenció grupal de fisioteràpia en el muscle dolorós no traumàtic, ni operat: Un assaig clínic aleatoritzat”. Ha sigut desenvolupat per professors en Ciències de la Salut de la UMH i fisioterapeutes de l’Hospital de Sant Joan d’Alacant.

 

Rehabilitació fisioteràpia en pacients amb patologia de muscle dolós Hospital Universitari de Sant Joan Alacant

 

En l’assaig clínic va comptar amb 74 pacients. Se’ls va realitzar seguiment de 5 setmanes entre 2015 i 2016 en el Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant. En paraules dels seus autors “l’objectiu era demostrar l’efectivitat d’una intervenció grupal en pacients amb patologia de muscle dolorós. Una patologia no operada i sense origen traumàtic”. A més, els investigadors van comentar que “l’aspecte nou de l’estudi és la inclusió d’una intervenció grupal. A més de l’obtenció d’un resultat positiu en el pacient a través d’aquest tractament”.

Quins professionals intervenen en l’assaig sobre la intervenció grupal de fisioteràpia en pacients amb patologia de muscle dolós?

L’equip de professionals que ha participat en aquest assaig clínic procedeix de la UMH i de l’Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant ha sigut:

On es realitza aquesta intervenció en l’actualitat?

En l’actualitat, aquestes intervencions es realitzen en el Servei de Rehabilitació (Àrea de fisioteràpia). Després de realitzar l’estudi i analitzar resultats en l’hospital i en diversos centres de salut de la província d’Alacant:

  • Xixona,
  • Sant Joan d’Alacant,
  • Pla-Hospital Provincial y
  • Cap de l’Horta

s’extrauen conclusions i prenen decisions. Els centres estan dotats d’un equip de fisioterapeutes. Açò ha permès elaborar una guia d’actuació per als professionals en ciències de la salut. Els resultats obtinguts permeten, desenvolupar un protocol de tractament d’aquesta patologia. El model dissenyat en el grup d’intervenció, com a referent en la pràctica clínica, mostra una menor taxa d’abandó. Com a conseqüència, disminueixen costos i l’espera des del diagnòstic mèdic al tractament de fisioteràpia. L’aparició de millores és un fet, principalment a través del Test de Constant-Murley com el DASH. En tots dos es valora el dolor, el balanç articular, la força muscular i la funcionalitat en les activitats quotidianes.

Massatge muscle esquena