HISTÒRIA

Departament de Medicina Clínica UMH

NAIXEMENT, UBICACIONS I DENOMINACIÓ

És en 1982 quan el professor D. Jaime Merino Sánchez es trasllada a la ciutat d’Alacant com a Catedràtic de Patologia General i, en aqueix moment, és nomenat Vice-Degà de Clíniques en l’equip del també professor Alfonso Puchades. Se li encomana una tasca clau: incorporar, configurar i desenvolupar la base formativa d’assignatures clíniques del currículum de la Facultat; a més de patologies mèdiques, quirúrgiques, especialitats mèdic-quirúrgiques i, sobretot, assimilar hospitals, serveis, centres sanitaris, etc. Identificar a les persones i professionals adequats i, fonamentalment:

configurar la docència de 4 cursos de la Facultat de Medicina.

 

El Departament de Medicina per a la seua creació va albergar diverses càtedres i incloïa especialitats mèdiques com:

 • Dermatologia
 • Psiquiatria
 • Immunologia

Des d’un principi, el departament es va denominar Medicina i Psiquiatria, però poc després i després d’incorporar la Càtedra de Ginecologia i Obstetrícia, va modificar el seu nom per Medicina i Ginecologia. Més tard i ja en la Universitat Miguel Hernández va adoptar el nom definitiu de Medicina Clínica.

Finalment són 4 les àrees de coneixement que componen el departament:

 • Medicina
 • Dermatologia
 • Psiquiatria
 • Immunologia

El departament naix en la Universitat d’Alacant (UA) situada en Sant Vicent del Raspeig i després d’uns anys, es trasllada, amb espai propi, al municipi de Sant Joan d’Alacant. Es localitza en el primer pis de l’actual Hospital General Universitari de Sant Joan d’Alacant.

OBJECTIUS

a) Contribuir sobre la base de la seua competència en la formació de bons professionals mèdics, actius, dinàmics, qualificats, altament capaços de resoldre problemes de salut de la població.

b) Garantir a la societat que els estudiants del Departament aconseguisquen aqueixes finalitats proposades.

c) Assumir en el treball diari la labor investigadora i el desenvolupament de la ciència, realitzant una labor assistencial de gran qualitat per a malalts i per a altres professionals. Sempre des de la perspectiva de l’eficàcia, l’honestedat i eficiència econòmica.

 

PARTICULARITATS

A) Sempre s’ha entès la Universitat com una universalitat, tractant de captar i integrar en la Facultat de Medicina els millors recursos humans i materials disponibles. Complementant tot açò amb la docència en hospitals, serveis, unitats, centres de salut, etc.

B) Malgrat les limitacions imposades des de fora, en tot moment s’ha cercat l’excel·lència de les persones, exigint alts nivells de responsabilitat i millores professionals en l’àmbit mèdic.

C) Nombrosos professionals d’àmbit local han aconseguit aconseguir places de professor numerari després dels processos d’oposició, aconseguint així l’enriquiment del sistema. En altres ocasions, s’ha intentat cercar a altres bons professionals anara de la universitat, amb el propòsit de millorar l’estructura i l’equip creats. Diversos professionals sense una definida relació amb la Universitat han col·laborat activament en activitats, així com col·laboradors honoraris o professors col·laboradors que recolzen a alumnes en centres d’assistència.

PROFESSORAT

Al costat de la relació de docents, personal docent investigador (PDI) i col·laboradors honorífics que apareixen en aquest lloc web, cal esmentar a altres professionals de la història d’est departament:

 • Dr. F. Rivera (Nefrologia)
 • Dr. J. Matías-Guiu (Neurologia)
 • Dr. J. L. Montoya (Psiquiatria)
 • Dr. L. Rivera (Patologia General)
 • Dr. R. Calatayud (Hematologia)

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

Veure llistat de PDI

Professors titulars, Associats, Associats en Ciències de la Salut, Tutors de pràctiques, Contractats laborals, Especialistes, Col·laboradors, Càrrecs honorífics, Doctors, Catedràtics, Emèrits, etc.

PUNTS CLAU DEL DEPARTAMENT DE MEDICINA CLÍNICA DE LA UMH

1) Els professors que integren el departament i la seua qualitat. L’elevat prestigi aconseguit pels professionals mèdics del departament ha fet que en l’actualitat siguen referents nacionals i internacionals en les seues especialitats. Presideixen comissions nacionals, societats científiques i organitzen congressos nacionals i internacionals a Espanya i altres parts del món.

2) El manteniment de la qualitat docent, a pesar la la pressió i l’activitat assistencial és avui un fet. La labor investigadora i docent excel·lents, juntament amb l’alta implicació en la docència de postgraus també són reconegudes.

3) La recerca en àrees clíniques a Alacant es va veure enfortida amb les tesines de Llicenciatura de gran rellevància.

4) L’alt grau del funcionament participatiu. Reforçat per la tolerància a la diversitat, l’acceptació i convivència de nombrosos models i idees. Així com millorar la iniciativa docent i afavorir, amb gran visió institucional, iniciatives per a aconseguir propòsits i reptes dels òrgans rectors. Una visió professional en la solució de problemes de forma constructiva, al costat del respecte als òrgans de la institució bolcada cap als alumnes.

5) Unes actuacions docents, professionals mèdiques i humanes sempre transparents.

6) La generació d’una acceptable capacitat per a elaborar recursos propis, a més dels reconeguts oficialment, emprats sempre amb honestedat. Els contractes amb institucions públiques i privades, perseguint el benefici dels coneixements i activitats dins del departament per al finançament de projectes. Així com l’obtenció de beques i altres serveis.

La Càtedra de Medicina de Família, en col·laboració amb els Laboratoris Lilly és un dels referents del departament. La càtedra concertada amb l’Institut Bernabeu, o el desenvolupament del Taller d’Habilitats, finançat per la Fundació Manuel Peláez Castillo.

7) La qualitat del personal administratiu, compost per María Guardiola i María José Blasco també és digne de lloar. Realitzant una encomiable tasca professional i humana en la gestió econòmica, cursos de postgrau, coordinació docent i d’alumnes dins del propi departament. Així com Rafael Mille i José Vicente Antolí que han col·laborat en labors administratives de docència i recerca.

 

VISIÓ DE FUTUR

La perspectiva de futur del Departament de Medicina Clínica es percep com una gran oportunitat. Fins i tot, s’ha arribat a reconvertir la limitació en una virtut.

Els professionals es troben preparats, actius, amb una actitud participativa i ben situats respecte al futur. La capacitat de dedicació a la docència i a la innovació roman íntegra, al costat dels desitjos de modificar els plantejaments docents en benefici d’alumnes i professionals mèdics.

S’han estudiat les competències docents i mèdiques, s’han integrat activitats pràctiques en diverses assignatures impartides pel departament, s’ha adoptat un model d’aprenentatge basat en l’estudiant i l’experiència s’ha posat sobre la base de la resolució de casos clínics, a més d’integrar continguts complets d’algunes assignatures en l’entorn web. El desenvolupament de tallers d’habilitats també és avui un fet a destacar. L’elaboració d’un nou Currículum conegut com a llibre blanc de l’ANECA, al costat d’una estratègia pròpia, són avui dia una oportunitat. L’Espai Educatiu Europeu al costat de la Declaració de Bolonya han preparat a l’estructura del departament en la consecució de reptes docents i professionals, amb el propòsit de millorar l’activitat docent.

Els professionals del Departament de Medicina Clínica de la UMH són avui conscients de la millora en el clima entre professionals mèdics, alumnes i personal d’administració i serveis. Tot açò es reflecteix amb les convocatòries de Junta de Facultat i altres espais de col·laboració i intercanvi de idees.

La il·lusió per millorar en el dia a dia, amb la implicació de la comunitat universitària, els òrgans rectors i professionals; al costat d’una millora de la posició del departament en la posició de les proves per a MIR en els últims anys són avui, més que mai, una realitat que es persegueix amb intensitat.

Adaptació del capítol 15 Medicina Clínica: Medicina

XXV Aniversari de la Creació de la Facultat de Medicina d’Alacant (1979-2004)

 

Textos: Dr. Jaime Merino Sánchez

Autors: Facultat de Medicina de la UMH

Universitat Migel Hernández

CEE Limencop, S.L.