Departament de Medicina Clínica UMH

El Departament de Medicina Clínica, format per les àrees de: Medicina, Immunologia, Dermatologia i Psiquiatria es part de la Facultat de Medicina de la UMH i està situat en el Campus Universitari de Sant Joan d’Alacant, con docència en els Hospitals Universitaris d’Alacant, Elx, Elda i Sant Joan d’Alacant, els hospitals associats i els centres d’atenció primària de la província d’Alacant. Té com a objectiu l’ensenyament-aprenentatge dels continguts i habilitats en les àrees de coneixement adscrites al mateix en els diferents campus relacionats amb les Ciències de la Salut.

ESTUDIS EN EL DEPARTAMENT DE MEDICINA DE LA UMH

CONEIX ELS NOSTRES PROFESSORS

Javier Fernández Sánchez Alergia UMH

FCO. JAVIER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Professor Titular Universitat

Tel: +34 965 91 93 11 i +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Unitats: Medicina Clínica, Càtedra d’Alèrgia i Immunología Clínica

Càrrecs:
– DIRECTOR DEL DEPARTAMENT
– DIRECTOR DE CÀTEDRA

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA
Esther Caparros Cayuela UMH

ESTHER CAPARRÓS CAYUELA

Secretària de Departament i Professora Contractada Doctor

Tel: +34 965 91 94 47

Àrea: IMMUNOLOGIA
Unitats: Medicina Clínica i Farmàcia

Càrrecs:
– SECRETÀRIA DE DEPARTAMENT
– VICEDEGANA DE PROJECCIÓ DE GRAU EN FARMÀCIA

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA
Vicente Gil Guillén Atenció Primària UMH

VICENTE FRANCISCO GIL GUILLÉN

Catedràtic d'Universitat

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA
Especialitat UNESCO: ALTRES CIÈNCIES CLÍNIQUES
Unitats:
– Medicina Clínica
– Càtedra de Medicina de Família

Càrrecs:
– DIRECTOR DE CÀTEDRA
– MEMBRE DEL CLAUSTRE SECTOR 1

ACCEDEIX A LA SEUA FITXA

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minÚltimes notícies

RAMÓN DURAZO-ARVIZU IMPARTEIX EL SEMINARI MODELS PREDICTIUS EN RECERCA CLÍNICA EN LA UMH

8

nov., 2017

RAMÓN DURAZO-ARVIZU IMPARTEIX EL SEMINARI MODELS PREDICTIUS EN RECERCA CLÍNICA EN LA UMH

By: | Tags: , , , , , ,

Models predictius en Recerca Clínica, impartit pel professor Ramón Durazo-Arvizu va ser el seminari del passat dijous 2 de novembre en la UMH. A l'acte van acudir estudiants de la Universitat Miguel Hernández, així com altres professionals mèdics i…

READ MORE
EL PROCESSAMENT EMOCIONAL CEREBRAL PEDIATRÍC ESTUDI ENTRE LA UMH, L’HOSPITAL DE SANT JOAN I FISABIO

13

oct., 2017

EL PROCESSAMENT EMOCIONAL CEREBRAL PEDIATRÍC ESTUDI ENTRE LA UMH, L’HOSPITAL DE SANT JOAN I FISABIO

By: | Tags: , , , , , , , ,

Investigadors de la Universitat Miguel Hernández (UMH) i de l'Hospital Universitari de Sant Joan, juntament amb FISABIO han desenvolupat un revolucionari estudi en pediatria. Es tracta del processament emocional cerebral pediàtric. L'equip de professionals va a estudiar el processament emocional en població pediàtrica (més…)

READ MORE
XARRADA SOBRE PREVENCIÓ MALALTIES INFECCIOSES AMB VOLUNTARIS DE LA UMH PER A RWANDA

18

jul., 2017

XARRADA SOBRE PREVENCIÓ MALALTIES INFECCIOSES AMB VOLUNTARIS DE LA UMH PER A RWANDA

By: | Tags: , , , , , , , , ,

"Prevenció malalties infeccioses a Rwanda” va ser la xarrada organitzada des de la Càtedra Seu UMH i dirigida als participants en el programa de voluntariat de la Universitat Miguel Hernández. El passat dimecres 21 de juny va tenir lloc…

READ MORE
LA UMH REALITZA LES ECOE ENTRE MÉS DE 100 ALUMNES DEL GRAU DE MEDICINA

19

juny, 2017

LA UMH REALITZA LES ECOE ENTRE MÉS DE 100 ALUMNES DEL GRAU DE MEDICINA

By: | Tags: , , , , , , ,

Prop de 100 estudiants han participat en la ECOE de la Universitat Miguel Hernández (UMH). Es tracta de la proba global d'Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ECOE) organitzada per segona vegada en el departament de Medicina Clínica. En què consisteix la prova global d'Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ECOE)? Aquest és un exemple de les proves celebrades en 2016. (més…)

READ MORE

MATRICULA’T EN ELS NOSTRES MÀSTERS OFICIALS

INVESTIGACIÓ EN MEDICINA CLÍNICA

INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Estás estudiando para servir al paciente"

    "Estàs estudiant per a servir al pacient"

    "You are studying to serve the patient"

  Santiago García Signes,
  Profesor Departamento / Professor Departament Medicina Clínica / Professor at Clinical Medicine Department

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "La ciencia moderna aun no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas"

   

  "La ciència moderna encara no ha produït un medicament tranquil·litzador tan eficaç com són unes poques paraules bondadoses"

   

  "Modern science has not yet produced a reassuring medicine as effective as a few kindly words are"

  Jesús Rodríguez Marín,
  Catedrático emérito Psicología de la Salud / Catedràtic emèrit Psicologia de la Salut / Emeritus professor in Health Psychology

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Un médico se debe a sus pacientes, pero la docencia e investigación son fundamentales para optimizar la asistencia médica"

   

  "Un metge es deu als seus pacients, però la docència i recerca són fonamentals per a optimitzar l'assistència mèdica"

   

  "A doctor is due to their patients, but teaching and research are essential to optimize medical care"

  Dr. Pascual Marco Vera,
  Profesor titular / Professor titular Medicina Clínica / Professor at Clinical Medicine

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Los profesores enseñamos gracias a nuestros conocimientos y nuestras mejores intenciones, pero los alumnos son fundamentales para mejorar en los nuevos proyectos y en los ya existentes con sus comentarios y aportaciones. Estad siempre activos y nos ayudaremos mutuamente"

     

  "Els professors ensenyem gràcies als nostres coneixements i nostres millors intencions, però els alumnes són fonamentals per a millorar en els nous projectes i en els ja existents amb els seus comentaris i aportacions. Estigueu sempre actius i ens ajudarem mútuament"

     

  "Teachers teach thanks to our expertise and our best intentions, but students are basic to improve in new projects and existing ones with their comments and contributions. Be always active and we will help each other"

  Vicente Ignacio Arrarte Esteban,
  Profesor asociado / Professor associat Medicina Clínica / Associate Professor at Clinical Medicine

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "La Educación Médica no termina en la Facultad; eso es solo el principio"

   

  "L'Educació Mèdica no acaba en la Facultat; açò és solament el principi"

   

  "Medical education does not finish at the Faculty; that's just the beginning"

  Luis M. Hernández Blasco,
  Profesor titular / Professor titular Medicina Clínica / Professor at Clinical Medicine

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Medicina Clínica. El arte de pasar al otro lado del espejo"

   

  "Medicina Clínica. L'art de passar a l'altre costat de l'espill"

   

  "Clinical medicine. The art of go through to the other side of the mirror"

  Vicente Boix Martínez,
  Profesor asociado / Professor associat Medicina Clínica / Associate professor in Clinical Medicine

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Lo que sabes,… debes publicarlo" "Las dudas,… estudiarlas"; "Las incertidumbres,…. compartirlas" y “Los errores, … asumirlos"

   

  "El que saps,… has de publicar-ho" "Els dubtes,… estudiar-les"; "Les incerteses,…. compartir-les" i “Els errors, … assumir-los"

   

  What you know,... you must publish" Doubts,... study them"; "Uncertainties... share them" and "Mistakes, assume them"

  Dr. Luis Hernández Blasco,
  Profesor titular / Professor titular Medicina Clínica / Professor at Clinical Medicine

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Trabajo, trabajo y trabajo"

   

  "Treball, treball i treball"

   

  "Let's work, let's work and work"

  Pascual Fernández Abellán,
  Profesor Asociado / Professor Associat / Associate Professor

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "Un buen investigador no es el que obtiene buenos resultados, sino el que se hace buenas preguntas"

   

  "Un bon investigador no és el que obté bons resultats, sinó el que es fa bones preguntes"

   

  "A good researcher is not who gets good results, but who is making good questions"

  Dr. Luis Hernández Blasco,
  Profesor titular / Professor titular Medicina Clínica / Professor at Clinical Medicine

 • ALLÒ QUE ELS ALUMNES I DOCENTS COMENTEN

  "En la relación profesor/alumno tan importantes son las buenas preguntas, como las buenas respuestas"

   

  "En la relació professor/alumne tan importants són les bones preguntes, com les bones respostes"

   

  "In the relationship between professor/student, the good questions and good responses are so important"

  Jose María Cuadrado Pastor,
  Profesor Asociado / Professor Associat / Associate Professor