JAIME LATOUR-PÉREZ

Departament de Medicina Clínica UMH

Jaime Latour Pérez associate professor Clinical Medicine UMH thumb

JAIME

Càrrec Professor Associat
Àrea Medicina
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència i investigació
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories  A convenir en el Departament de Medicina Clínica. Forma de contacte tutories: Cita prèvia concertada per e-mail

LATOUR-PÉREZ

PDI

jlatour@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49  +34 966 61 65 10 

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Ubicació: TALLERS INTEGRATS

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/min