JAIME MERINO SÁNCHEZ

Departament de Medicina Clínica UMH

Jaime Merino Sánchez professor Medicina UMH miniatura

JAIME

Càrrec Professor
Àrea Medicina
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories – Dilluns de 14:00 h. a 15:00 h. via email en el Departament de Medicina Clínica UMH.

MERINO SÁNCHEZ

Professor

jmerino@umh.es

Tel: +34  965 91 94 49 i +34 965 91 93 10

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Ubicació: DESPATX

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Altres Cursos
Titulació Responsable
RECERCA CLÍNICA PREDOCTORAL. II EDICIÓ