JUAN JORGE PERIS GARCÍA

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta professor Departament Medicina Clínica UMH miniatura

JUAN JORGE

Càrrec Professor Associat
Àrea Medicina
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència e investigació
Dies de classe  De dilluns a divendres
Dies de tutories Vía email, en el Departament de Medicina Clínica

PERIS GARCÍA

PDI

jperis@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Dades personals:

Àrea: MEDICINA

Unitats:

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Graus
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable Teoria Pràctica
Grau en Medicina
1931 PATOLOGIA GENERAL
1935 TALLERS INTEGRATS II