KRISTIAN NAENEN HERNANI

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta metge Departament Medicina Clínica UMH miniatura

KRISTIAN

Càrrec Professor
Àrea Medicina
Experiència 10 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories – Via email en el Departament de Medicina Clínica UMH.

NAENEN HERNANI

PDI

knaenen@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Estudis Propis
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable
MÀSTER EN SALUT MENTAL. IV EDICIÓ
13855 OP1 – Salut Mental Infantil i de l’Adolescència

 

Altres cursos
Titulació Responsable
ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL INFANTIL I DE L’ADOLESCENT. II EDICIÓ