Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

Enfermedad Gota Eliseo Pascual UMH imagen

UN ESTUDI D’ELISEO PASCUAL PROVA QUE LA GOTA ÉS FACTOR DE RISC PER PATIR UNA MALALTIA CORONÀRIA

By: | Tags: , , , , | Comments: 0 | gener 22nd, 2016

+DepartamentodeMedicinaClínicaUMH
 
El professor emèrit del Departament de Medicina Clínica de la UMH, Eliseo Pascual, ha col·laborat en un estudi on s’arrepleguen dades que proven que la gota és factor de risc per patir una malaltia coronària. La revista del American College of Reumathology ha publicat recentment un article denominat “Arthritis and Rheumatology”.
Accedeix a l’article publicat en PubMed

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Qui dirigeix l’estudi on s’arrepleguen dades que proven que la gota és factor de risc per patir una malaltia coronària?

L’estudi realitzat està dirigit pels doctors Mariano Andrés i María Amparo Quintanilla i s’efectuat en diversos hospitals de la província d’Alacant, entre ells:

  • Hospital General Universitari d’Alacant
  • Hospital General Universitari d’Elda

 

En què consisteix l’estudi on s’arrepleguen dades que proven que la gota és factor de risc per patir una malaltia coronària?

La importància del treball resideix, mitjançant l’anàlisi de dades i informació amb pacient reals, que s’ha pogut demostrar aqueix risc de patir malalties coronàries. En emprar dades de 140 pacients després d’experimentar un episodi coronari agut, se’ls va efectuar una angiografia coronària. Cap dels pacient havia patit amb anterioritat gota però es va identificar que més del 50% contenia nivells elevats d’àcid úric (superior al de la població general); en els pacients es van localitzar cristalls d’urato propis de la gota, que es van objectivar en 13 d’ells. En aquest grup de pacients es van poder comprovar calcificacions coronàries, característiques de malaltia més greu. En el seguiment (no arreplegat per l’article però sí presentat en el Congrés del American College of Rheumatology), el grup menor ha experimentat més episodis nous de malaltia coronària que han necessitat de la revascularització, que determinen que la seua malaltia coronari és molt més greu.

Exemple de Gota radiografia peu esquerrà imatge

A més de les recerques prèvies, la comprovació de la veracitat de les dades “in situ” crida l’atenció sobre la necessitat d’intentar detectar la gota quan coexisteix un risc cardiovascular evident i poder tractar-la; sent l’augment de risc cardiovascular relacionat amb la gota, un factor de disminució i fins i tot la seua possible desaparició. Aquesta és una disciplina i àrea del saber oberta i àmplia, on encara s’actualitza informació.

Què és la gota i com reforça l’estudi on s’arrepleguen dades que proven que la gota és factor de risc per a patir una malaltia coronària?

La gota s’origina a través de la formació de cristalls d’àcid úric, principalment en articulacions, com a conseqüència de nivells alts d’àcid úric en sang. Les manifestacions més comunes són els atacs continuats d’artritis, molt dolorosos; no obstant açò, malgrat no patir-se símptomes sí existeix inflamació persistent provocada pels cristalls d’àcid úric. Recentment es considerava la gota com una malaltia sense més conseqüències que aqueixos atacs esmentats (excepte aquelles persones que presentaven una malaltia avançada).

Àcid Úric Fluorescent Gota imatge

No obstant açò, en els últims temps, diversos estudis epidemiològics (realitzats a través de l’ocupació de bases de dades extenses i recollides per a altres finalitats) han establit que aquells malalts que presenten gota, posseeixen major probabilitat de patir arterioesclerosi. I les seues conseqüències, per tant, de patir principalment malalties coronàries, infarts de miocardi, etc. Finalment aquest estudi confirma tot l’analitzat sobre els pacients investigats.