MARÍA CONCEPCIÓN CARRATALÁ MUNUERA

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta professora Departament Medicina Clínica UMH miniatura

MARÍA CONCEPCIÓN

Càrrec Professora Ajudant Doctor i Codirectora del Màster en Investigació en Atenció Primària
Àrea Medicina
Experiència > 25 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.- Secretària de Càtedra.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories Via email en el Departament de Medicina Clínica UMH.

CARRATALÁ MUNUERA

PDI

maria.carratala@umh.es

Tel: +34  965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Càrrecs: SECRETÀRIA DE CÀTEDRA

CODIRECTORA DE MÀSTER

Membre de grup d’investigació: Estudi Cariometabolic Valencià

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/minActivitat Docent

Graus
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable Teoría Práctica
Grau en Farmàcia
1704 PATOLOGIA CLÍNICA II
Grau en Medicina
1978 INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL  ■
1960 MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
1988 ROTATORI CLÍNIC ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

Màsters Oficials
Titulació Codi Nom Assignatura Responsable Teoria Pràctica
Màster Universitari en Gestió Sanitària
4023 REVISIONS SISTEMÀTIQUES I METAANÀLISI EN GESTIÓ  ■
4046 TREBALL FI DE MÀSTER
Màster Universitari en Investigació Clínica i Quirúrgica
617 METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ I
Màster Universitari en Investigació en Atenció Primària
672 ACTIVITATS PREVENTIVES I PROMOCIÓ DE LA SALUT
666 APLICACIÓ DE L’EVIDÈNCIA EN LA PRÀCTICA CLÍNICA
665 EL MÈTODE CIENTÍFIC EN LA PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES
3424 META-ANÀLISI I REVISIÓ SISTEMÀTICA DE LA LITERATURA
669 METODOLOGIA QUALITATIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT
664 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I
1363 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II
663 METODOLOGIA DE TREBALL EN MEDICINA DE FAMÍLIA I ATENCIÓ PRIMARIA
667 MODIFICACIÓ I CANVIS D’ESTILS DE VIDA
674 TREBALL FI DE MÀSTER
Màster Universitari en Investigació en Medicina Clínica
3680 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA EN CIÈNCIA DE LA SALUT
629 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I
1341 MÈTODE CIENTÍFIC EN LA PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES
Màster Universitari en Medicina d’Urgències-Emergències
3645 ÀMBITS, BASES BIOÈTIQUES I SEGURETAT DEL PACIENT EN MEDICINA  ■

 

Doctorats
Titulació Responsable
Programa de Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques

 

Altres cursos
Titulació Responsable
Redacció i publicació de articles científics, Campus de Sant Joan  ■

 

Càtedra de Medicina de Família