Màsters

Departament de Medicina Clínica UMH

Màster Universitari en Investigació en Atenció Primària UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 60

Duració: 1 curs acadèmic

Web específica: www.catedramf.org

Lànding: masteratencionprimaria.umh.es

Twitter Màster en Atenció Primària UMH icona#/MapUMH

Descarrega el pdf del màster ací

ACCEDEIX AL BLOG
Màster Universitari en Malalties Infeccioes i Salut Internacional UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN MALALTIES INFECCIOSES I SALUT INTERNACIONAL

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 60

Duració: 1 curs acadèmic

Web específica: masterinfecciosas.edu.umh.es

Lànding: masterinfecciosas.umh.es

Twitter Màster en Malalties Infeccioses UMH icona#/MinfecciosasUMH

Descarrega el pdf del màster ací

ACCEDEIX AL BLOG
Màster Universitari en Investigació en Medicina Clínica UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN MEDICINA CLÍNICA

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 60

Duració: 1 curs acadèmic

Web específica: mastermedcli.edu.umh.es

Lànding: mastermedcli.umh.es

Twitter Màster en Medicina Clínica UMH icona#/MclinicaUMH

Descarrega el pdf del màster ací

Màster Universitari en Medicina Urgencies Emergencies UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN MEDICINA D’URGÈNCIES – EMERGÈNCIES

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 120

Duració: 2 cursos acadèmics

Web específica: mastermedurgencias.edu.umh.es

Lànding: mastermedurgencias.umh.es

Twitter Màster en Urgències i Emergències UMH icona#/MurgenciasUMH

Descarrega el pdf del màster ací

Màster Universitari en Gestió Sanitària UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN GESTIÓ SANITÀRIA

Campus: SANT JOAN D’ALACANT

Facultat de Medicina

Crèdits ECTS: 60

Duració: 1 curs acadèmic

Web específica: mastergestiosanitaria.umh.es

Descarrega el pdf del màster ací