Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

Máster y Postgrados oficiales UMH

COMENÇA UNA NOVA EDICIÓ DELS MÀSTERS MEDICINA CLÍNICA UMH UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ

By: | Tags: , , , , , , , , , | Comments: 0 | Juny 10th, 2016

+DepartamentodeMedicinaClínicaUMH

Com cada any, la Universitat Miguel Hernández (UMH) inicia el seu període de preinscripció i matriculació dels màsters de Medicina Clínica UMH. En aquesta ocasió són 5 els estudis de postgrau oficial oferits per la institució educativa.

Des d’el Departament de Medicina Clínica de la UMH s’aposta, una edició més per una sèrie de màsters oficials relacionats amb les Ciències de la Salut. En aquest cas, els programes màster als quals els estudiants i professionals mèdics poden optar, combinen modalitats: online i semipresencials, al costat d’una sèrie de novetats.
 

Quins són els màsters de Medicina Clínica UMH oferits per a aquest curs 2016-2017?

Màster Universitari en Atenció Primària UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

 
Màster Universitari en Malalties Infeccioses UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN MALALTIES INFECCIOSES I SALUT INTERNACIONAL

 
Màster Universitari en Investigació Medicina Clínica UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN INVESTIGACIÓ EN MEDICINA CLÍNICA

 
Máster Universitario en Medicina de Urgencias y Emergencias UMH pdf

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN MEDICINA DE URGENCIAS – EMERGENCIAS

 
Màster Universitari en Gestió Sanitària UMH

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL EN GESTIÓ SANITÀRIA

 

Quins són els aspectes rellevants dels màsters de Medicina Clínica UMH en 2016-2017?

La major part dels màsters són d’1 any acadèmic de duració i 60 crèdits ECTS, combinant sessions teòriques i pràctiques, així com activitats en fòrums i exàmens online. Excepte el Màster Universitari Oficial en Medicina d’Urgències-Emergències que posseeix
2 anys de duració i un total de 120 crèdits ECTS.
 

On puc pre inscriure’m en els màsters de Medicina Clínica UMH en 2016-2017?

El període preinscripción ja s’ha obert:

 

Terminis

1er Termini: del 6 d’abril al 4 de juliol de 2016

2º Termini: del 25 de juliol al 9 de setembre de 2016

Terminis publicació llistes admesos i subsanació

Documentació

El sol·licitant ha de:

1.    Emplenar la informació sol·licitada en l’aplicació de:

Preinscripció matrícula UMH botó

2.   Haurà de lliurar la documentació sol·licitada, juntament amb el resguard de preinscripció, en el Registre General i/o Auxiliars, dirigida al CEGECA (Centre de Gestió de Campus) en el qual estiga adscrit el Màster, per correu certificat dirigit al Centre de Gestió de Campus corresponent o a través dels registres de qualsevol òrgan administratiu contemplat en l’article 38.4, de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Informació

3.   La documentació a presentar o remetre és la següent:

  • Resguard de preinscripció, degudament signat.
  • DNI o Passaport en vigor
  • Títol que dóna accés al Màster o acreditació de haver sol·licitat el títol i abonat les taxes d’expedició. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  • Certificat acadèmic oficial de notes. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  •  Currículum vitae