Política de privacitat

Departament de Medicina Clínica UMH

INFORMACIÓ GENERAL POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Departament de Medicina Clínica UMH amb CIF: situat en Ctra. Nacional, N-332 s/n, 03550 Sant Joan d’Alacant, Alacant, telèfon 965 91 94 49 i e-mail medicina.clinica@umh.es (nickname Departament Medicina Clínica UMH) és el titular dels següents Llocs (departamentomedicinaclinicaumh.es i les seues respectives versions en valencià i anglès). La política de privadesa establida a continuació és aplicable íntegrament a tots els llocs web declarats anteriorment, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el domini departamentomedicinaclinicaumh.es, sota el nickname Departament Medicina Clínica UMH qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de caràcter personal que puguen contenir els Llocs web als quals puga accedir-se a través dels hipervincles situats en aqueixos llocs web i no gestionats directament el webmaster. El Departament de Medicina Clínica UMH vol posar en coneixement dels usuaris d’aquests llocs web que la present declaració reflecteix la política en matèria de protecció de dades que segueix el departament. Aquesta política s’ha estructurat respectant clarament la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, açò és, entre unes altres, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) i el Reial decret 994/1999, d’11 de Juny que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal (d’ara endavant Reglamente 994/1999).

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS (secció “CONTACTE”)

El Departament de Medicina Clínica UMH no recapta dades de caràcter personal dels usuaris d’aquests llocs web, sent perfectament possible la navegació anònima pels mateixos, si l’usuari així ho desitja. El departament només obtindrà dades de caràcter personal d’aquells usuaris que voluntàriament vulguen proporcionar-li’ls a través de l’e-mail de contacte, a través de la secció Contacte, establit per a tal efecte. Només en aquests casos en què l’usuari ho desitge, i sempre de forma voluntària, podrà comunicar les dades de caràcter personal que considere oportuns al Departament de Medicina Clínica UMH, fent ús del formulari establit en la pàgina. Les dades proporcionades voluntàriament per l’usuari seran incorporats a un fitxer automatitzat denominat Contactes del Departament de Medicina Clínica UMH creat amb la finalitat d’informar als usuaris sobre els serveis oferits pel departament. Per tant, l’usuari que proporcione al Departament de Medicina Clínica UMH les seues dades personals, accepta expressament el tractament automatitzat dels mateixos, amb la finalitat que el departament puga informar-li en moments puntuals dels serveis educatius i professionals que desenvolupa. El Departament de Medicina Clínica no utilitza cookies o dispositius de recollida automàtica d’informació, açò és, petits arxius que es dipositen en el disc dur dels usuaris dels llocs web i que serveixen per a reconèixer el navegador d’un ordinador determinat, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari del terminal.

SEGURETAT

Les dades personals recollits pel Departament de Medicina Clínica UMH, són emmagatzemats en un arxiu de bases de dades, la titularitat de les quals correspon exclusivament al departament, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establit en la LOPD I en el Reglament 994/1999. La comunicació entre els usuaris i el Departament de Medicina Clínica UMH no utilitza un canal segur, i les dades transmeses no viatgen xifrats, per la qual cosa se sol·licita als usuaris que s’abstinguen d’enviar aquelles dades personals que meresquen la consideració de dades especialment protegides en els termes de l’article 7 de la LOPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho fan desaconsellable.

FINALITAT DE LES DADES EMMAGATZEMATS

Les dades personals que siguen comunicats de manera voluntària per l’usuari al Departament de Medicina Clínica es destinaran únicament a la finalitat d’informar a l’usuari, a petició d’aquest, dels serveis prestats pel departament i el seu ús sempre respondrà a finalitats lícites relacionades amb l’activitat docent del mateix. Totes les dades rebudes seran tractats amb la més absoluta confidencialitat, destinant-se únicament a aquelles finalitats per a les quals van ser recaptats i de les quals expressament s’informa a l’usuari en el moment de la seua recollida. L’usuari que de manera voluntària comunique les seues dades al Departament de Medicina Clínica UMH a través dels llocs web (departamentomedicinaclinicaumh.és) consent expressament la utilització d’aquestes dades personals per a l’enviament d’informació docent o informativa i serveis del Departament de Medicina Clínica UMH, en estricte compliment del que es disposa en la legislació vigent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació,en el que a enviament de comunicacions comercials es refereix.

CESSIÓ DELS DADES

Les dades de personals arreplegats a través d’aquests llocs web (departamentomedicinaclinicaumh.es i les seues variants en valencià i anglès) no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, ni a tercers, salve als subjectes i en els supòsits concrets que aquesta cessió es configura com a obligatòria per la LOPD. Les dades arreplegades es tractaran sempre respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

DRETS, ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ I NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALITZADES

El Departament de Medicina Clínica UMH es compromet a mantenir, en tot moment, les dades personals que voluntàriament li hagen proporcionat els usuaris d’aquests llocs web (departamentomedicinaclinicaumh.es i les seues versions en valencià i anglès), actualitzats, de manera que responguen veraçment a la identitat i característiques personals de dites usuàries. Per açò, qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seues dades de caràcter personal subministrats al departament a través del Formulari de contacte, mitjançant comunicació escrita o e-mail dirigit al Departament de Medicina Clínica UMH.

Com a responsable del tractament ens comprometem a respectar la confidencialitat de les seues dades personals i a garantir-li l’exercici dels seus drets. En tot moment podrà exercir els següents drets:

1) Dret d’Accés. Té dret a confirmar que estem tractant les seues dades personals i, si en cas afirmatiu, a obtenir una còpia d’aquestes dades i informació completa sobre el tractament.

2) Dret de rectificació. Té dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte de tractament.

3) Dret de supressió. Té dret a sol·licitar la supressió de les seues dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament siga il·lícit o la finalitat que va motivar el seu tractament o recollida haguera desaparegut.

4) Dret a la limitació del tractament. Té dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest siga il·lícit o l’exactitud de les dades haja sigut impugnada.

5) Dret d’oposició. Té dret a oposar-se al tractament de les seues dades quan tinga per objecte el màrqueting directe o quan haja de cessar el tractament per motius relacionats amb la seua situació personal, llevat que s’acredite un interès legítim o siga necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.

6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics o t’afecte, llevat que siga necessari per a l’execució d’un contracte, estiga permesa per la Llei o haja donat el teu consentiment explícit.

Per a exercir aquests drets per favor envia un correu a: [email protected] o un correu postal a

Departament Medicina Clínica UMH

Ctra. Nacional 332 s/n,
Edifici Departaments,
1ª planta, ala sud.
03550 Sant Joan d’Alacant

indicant-nos de forma clara (i) la seua identitat, amb indicació de, almenys, el seu nom complet i l’adreça de correu electrònic que va utilitzar en contactar amb el Departament de Medicina Clínica de la UMH, i (ii) el dret o drets que exercita.

També pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per a sol·licitar la tutela dels teus drets, si ho consideres oportú.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulen sol·licituds manifestament infundades o excessives, en aquest cas l’interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació.

COOKIES

El Departament de Medicina Clínica UMH empra cookies per a millorar la seua experiència de navegació i mostrar-li contingut personalitzat d’interès.

Si desitja deshabilitar cookies en el seu dispositiu, tinga en compte que algunes seccions del lloc web no funcionaran correctament si són deshabilitades.

En tancar aquest missatge, accepta l’ús de cookies en aquest dispositiu i web, d’acord amb la política de cookies del lloc, llevat que les haja desactivat.

El departament ha emprat aquesta secció amb l’objectiu d’informar-li de què és una cookie, quins són utilitzades en aquesta web i ajudar-li a poder gestionar-les segons desitge.

En la seua primera visita a la web està sent informat de l’existència de cookies i de la política de cookies. En següents i futures visites pot consultar la Política de privadesa en el peu de la web inferior de la web. Amb la seua consulta o pregunta en la web a través de la secció Contacte, i/o la pròpia navegació està consentint la instal·lació de cookies informatives (excepte en cas que haja modificat la configuració del seu navegador per a no rebre-les).

Què és una cookie?

Una “Cookie” és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema en el navegador de l’usuari. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.

Les cookies s’utilitzen per exemple per a gestionar la sessió de l’usuari (reduint el nombre de vegades que ha d’incloure la seua contrasenya) o per a adequar els continguts d’una pàgina web a les seues preferències. Les cookies poden ser de “sessió”, per la qual cosa s’esborraran una vegada l’usuari abandone la pàgina web que les va generar o “persistents”, que romanen en el seu ordinador fins a una data determinada.

Aquest document de “Ús de Cookies” ha sigut elaborat a partir d’un tècnic extern estant, per tant, subjecte a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar-li a comprendre l’ús que la present pàgina web fa de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com de les opcions que l’usuari té a la seua disposició per a gestionar-les.

L’ús d’aquesta web amb la funcionalitat del navegador habilitada per a acceptar cookies implica l’acceptació per part de l’usuari de la tecnologia cookie utilitzada per aquesta web.

Classes de cookies:

· Analítiques

El lloc web departamentomedicinaclinicaumh.es empra cookies analítiques per a recopilar estadístiques sobre l’activitat, navegació i comportaments de l’usuari en el lloc i l’activitat de la mateixa. La informació, dades, moviments recopilats és anònima i possibilita optimitzar la navegació per la pròpia pàgina de departamentomedicinaclinicaumh.es i, sobretot, garantir el servei i optimització a l’usuari. L’usuari pot deshabilitar la seua activitat a través de sistemes d’exclusió facilitats per les eines analítiques.

Garanties i opcions sobre les cookies

Durant la instal·lació o actualització del navegador, l’usuari té la possibilitat d’acceptar, modificar o rebutjar la instal·lació de cookies en el seu sistema, o d’altra banda, rebutjar la instal·lació de determinades cookies, com les de publicitat i les de tercers. A més, després de cada sessió o visita al lloc, pot eliminar totes o algunes de les cookies emmagatzemades.

Així mateix l’usuari pot activar:

– la navegació privada, on el seu navegador deixarà de guardar l’historial de navegació, cookies i una altra informació de les pàgines o seccions que visita.

– la funció de no rastrejar, per la qual el navegador sol·licita a les pàgines web que visita que no rastregen els seus comportaments de navegació, para, per exemple, proporcionar publicitat o qualsevol altra activitat d’interès en els llocs que visita.

Li aconselle que consulte l’ajuda o configuració del seu navegador (Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari, etc.) per a informar-se de les opcions sobre com gestionar i controlar les cookies en el seu propi sistema. Tinga en compte que el bloqueig de cookies pot afectar total o en part de les funcionalitats de la web.

Cookies utilitzades en la web departamentomedicinaclinicaumh.es

Cookies generades des del dominiodepartamentomedicinaclinicaumh.es i la seua versió en valencià i anglès amb l’aplicació Google Analytics.

Finalitat: Genera un ANEU d’usuari únic que s’empra per a determinar el nombre de vegades ha visitat la web de departamentomedicinaclinicaumh.es un usuari. Registra l’origen i procedència de l’usuari i segmenta dades demogràfiques a través de les dades de registre.

Com ja s’ha explicat en la Política de privadesa del lloc, les cookies permeten obtenir el màxim rendiment i optimització del lloc web.

Si fa desactivar nostres cookies, és possible que algunes de les seccions del lloc web no funcionen. Per exemple, és possible que tinga dificultats per a accedir o visualitzar articles o projectes.
Els llocs web esmentats no són llocs FT i no sóc responsable del seu contingut.

COM HABILITAR I DESHABILITAR LES COOKIES DEL NAVEGADOR

· Google Chrome

Faça clic en la icona de clau anglesa en la barra del navegador i seleccione: Configuració.

– Faça clic a “Mostrar opcions avançades”. En la secció “Privadesa”, faça clic en el botó “Configuració de contingut”. Per a habilitar les cookies en la secció “Cookies”, trie “Permetre dades locals que s’establisquen”, la qual cosa permet a les cookies, tant de primera part i de tercers. Per a permetre arreplegar només cookies d’origen “Bloquejar totes les cookies de tercers sense excepció”. Per a desactivar les cookies, en la secció “*Cookies”, és possible “Bloquejar llocs de fixar qualsevol dada’. Tinga en compte que hi ha diversos nivells d’activació de cookies i discapacitat en Google Chrome. Per a obtenir més informació sobre altres opcions de les cookies que s’ofereixen en Google Chrome, consulte la següent pàgina de Google: Google Chrome Cookies

· Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

– Faça clic en “Eines” en la part superior de la finestra del navegador i seleccione “Opcions d’Internet”. En la finestra d’opcions vaja a la pestanya “Privadesa”. Per a habilitar les cookies: Ajust el control lliscant a “Mitjana” o per sota de; Per a desactivar les cookies: Moga el control lliscant a la part superior per a bloquejar totes les cookies. Tinga en compte que hi ha diferents nivells d’activació per a cookies i discapacitat en l’Explorador. Per a obtenir més informació sobre altres opcions de les cookies que ofereix Internet Explorer, consulte la següent pàgina de Microsoft: Explorer Cookies

· Mozilla Firefox

– Faça clic en “Eines” en el menú del navegador i seleccione “Opcions”. Seleccione el panell Privadesa per a habilitar les cookies: Check ‘Acceptar cookies de llocs’. Per a desactivar les cookies: Desmarcatge ‘Acceptar cookies de llocs’. Tinga en compte que hi ha diversos nivells d’activació de cookies i discapacitat en Firefox. Per a obtenir més informació, consulte la següent pàgina de Mozilla: Mozilla Cookies

· Opera

– Faça clic en “Configuració” en el menú del navegador i seleccione “Configuració”. Seleccione “*Quick Preferences’. Per a habilitar les cookies: marque “Habilitar cookies”. Per a desactivar les cookies: desmarcatge “Habilitar cookies”. Tinga en compte que hi ha diversos nivells d’activació de cookies i discapacitat en Opera. Per a obtenir més informació sobre altres opcions sobre les cookies que s’ofereixen en Opera, consulte la següent pàgina d’Opera Programari: Opera Cookies

· Safari en Mac OSX

– Faça clic en “Safari” en la barra de menú i seleccione l’opció ‘Preferències’.

– Faça clic en “Seguretat”.

Per a habilitar les cookies: En la pestanya “Acceptar cookies”, seleccione la secció “Només des del lloc es desplaça a ‘. Per a desactivar les cookies: En la secció “Acceptar cookies” seleccione “Mai”. Tinga en compte que hi ha diversos nivells d’activació de cookies i discapacitat en Safari. Per a obtenir més informació sobre altres opcions sobre les cookies que s’ofereixen en Safari, consulte la següent pàgina d’Apple: Safari Cookies.

En la resta dels navegadors localitze la funció de “Ajuda” o en contacte amb el proveïdor de navegador.

INFO I CONTACTE

Departament Medicina Clínica UMH

Crta. Nacional, N-332 s/n,

03550 Sant Joan d’Alacant, Alacant

965 91 94 49

departamentodemedicinaclinica.umh.es