Noticias | Notícies | News | UMH

Conferencias, I + D, Estudios, Update, Reconocimientos, Jornades, Summit, Esdeveniments, Investment, Master's degree, etc.

Màster Universitari Medicina Urgències Emergències UMH

OBERT EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL MÀSTER MEDICINA URGÈNCIES I EMERGÈNCIES UMH 2016-17

By: | Tags: , , , , | Comments: 0 | Abril 6th, 2016

+DepartamentodeMedicinaClínicaUMH
 
El 6 d’abril de 2016 es va obrir el termini per a la preinscripció Màster Medicina d’Urgències i Emergències UMH 2016-17. Fins al 4 de juliol de 2016, els futurs estudiants podran realitzar la preinscripció a través de l’aplicació informàtica posada a disposició per Gestió d’Estudis de la Universitat Miguel Hernández UMH.

Medicina-dUrgencies-i-Emergencies-UMH
 

En què consisteix la preinscripció Màster Medicina Urgències i Emergències UMH 2016-17?

 
El procés consta de diverses fases que es resumeixen a continuació.

Terminis

1º Termini: del 6 d’abril al 4 de juliol de 2016
2º Termini: del 25 de juliol al 9 de setembre de 2016

Plazos publicación listas admitidos y subsanación

Documentació a aportar

El solicitante debe:

1.Emplenar la informació sol·licitada en l’aplicació de:
PREINSCRIPCION-UNIVERSITARIA
2. Haurà de lliurar la documentació sol·licitada, juntament amb el resguard de preinscripció, en el Registre General i/o Auxiliars, dirigida al CEGECA (Centre de Gestió de Campus) en el qual estiga adscrit el Màster.
Informació
3. La documentació a presentar o remetre és la següent:

  • Resguard de preinscripció, degudament signat.
  • DNI o Passaport en vigor.
  • Títol que dóna accés al Màster o acreditació de haver sol·licitat el títol i abonat les taxes d’expedició. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • Certificat acadèmic oficial de notes. (Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  •  Curriculum vitae

Màster Universitari en Medicina d'Urgències i Emergències UMH

Pots ampliar informació sobre continguts i professors del Màster Medicina d’Urgències i Emergències UMH en aquests enllaços:

Web específica: mastermedurgencias.edu.umh.es

Blog Màster Medicina de Urgències-Emergències

Twitter Màster en Urgències-Emergències UMH icona#/MurgenciasUMH

El Màster en 2 minuts