SERGIO PADILLA URREA

Departament de Medicina Clínica UMH

Silueta metge Departament Medicina Clínica UMH miniatura

SERGIO

Càrrec Professor Associat
Àrea Medicina
Experiència < 25 anys
Funcions – Docència de diverses assignatures en el departament.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories Dimarts de 8:00 h. a 15:00 h.

PADILLA URREA

PDI

spadilla@umh.es

Tel: +34 965 91 94 49

Àrea: MEDICINA

Unitats:

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/min