VICENTE BERTOMEU GONZÁLEZ

Departament de Medicina Clínica UMH

VICENTE

Càrrec Professor Associat
Àrea Medicina Clínica
Experiència < 25 anys
Funcions – Docència i investigació.
Dies de classe De dilluns a divendres
Dies de tutories Dilluns de 9:00 h. a 14:00 h. i dimarts de 15:00 h. a 17:00 h. en la consulta de l’Hospital Universitari de Sant Joan d’Alacant.

BERTOMEU GONZÁLEZ

PDI

vbertog@gmail.com
Tel: +34 965 91 94 49 i +34 965 93 87 30

Àrea: MEDICINA

Unitats:

Ubicació: DESPATX

 

Accedeix a la seua fitxa UMH

SOL·LICITA UNA TUTORIA

 

Nom i CognomsEmailTelèfonAssumpteProfessorDia de tutoríaHora de tutoria H/min