Vídeos

Departament de Medicina Clínica UMH

VISITA EL NOSTRE CANAL DE

YouTube logo

ECOES Avaluació Clínica Objectiva Estructurada UMH

Procés de preinscripció màsters impartits en la UMH

Meta-anàlisis i Revisió Sistemàtica de la Literatura per Jaime Latour

Introducció Màster Universitari Oficial en Investigació en Medicina Clínica UMH

Consells abans de viatjar. Màster en Malalties Infeccioses UMH

Alumnes descriuen el Màster Universitari en Malalties Infeccioses i Salut Internacional UMH

Màster en Malalties Infeccioses i Salut Internacional descrit per professors de la UMH

Presentació Màster en Investigació en Atenció Primària UMH

Per què estudiar el Màster en Investigació en Atenció Primària UMH

Benvinguda Màster Medicina Urgències i Emergències

Màster en Investigació en Medicina Clínica UMH

Estenosis aòrtica. Rotatori 6é Medicina UMH. José Miguel Martín Torres

Ansietat, Insomni y depressió. 6é Medicina UMH. José Miguel Martín Torres

Curs de primers auxilis en la UMH

Simulacre ofegament piscina UMH

VÍDEOS D’EXPLORACIÓ FÍSICA PER ESTUDIANTS DEL GRAU DE MEDICINA DE LA UMH.

Elaborat pel professor Jose Manuel Ramos Rincón

Exploració Cardíaca (umh1935)

Exploració de Cap i Coll (umh1935)

Exploració d'Abdomen (umh1935)

Història Clínica: Anamnesi

Exploració clínica dels ganglis limfàtics

Exploració rectal i prostàtica

Exploració toràcica i pulmonar

Exploració mamària

Guia Bàsica d'Exploració Física I. Constants vitals, estat general, cap i coll i tòrax

Guia Bàsica d'Exploració Física II. Abdomen i extremitats

Exploració neurologia I. Parells cranials

Exploració neurologia II. Exploració motora

Exploració neurologia III. Exploració sensitiva

Exploració neurologia IV. Exploració de la coordinació i marxa

VÍDEOS DE PROPEDÈUTICA CLÍNICA I SEMIOLOGIA MÈDICA

Vídeos d’història clínica i exploració de l’any 2014

Com fer una història clínica

Exploració física general en pregrau

Escales de valoració funcional

Vídeos d’Anamnesis de l’any 2017. Elaborat per estudiants del Grau en Medicina de la UMH.

Història clínica: anamnesi, Departament de Medicina Clínica UMH

VÍDEOS SOBRE L’ELABORACIÓ DE LA HISTÒRIA CLÍNICA, EXPLORACIÓ FÍSICA I RAONAMENT CLÍNIC DE L’ANY 2018

Elaborat pel professor Jose Manuel Ramos Rincón

La història clínica en l'era de la tecnologia

La història clínica

L'exploració física I. Aspecte general, cap i coll i tórax

L'exploració física II. Abdomen, esquena, extremitats i exploració neurològica

El mètode i raonament clínic