Vídeos

Departament de Medicina Clínica UMH

VISITA EL NOSTRE CANAL DE

YouTube logo

ECOES Avaluació Clínica Objectiva Estructurada UMH

Procés de preinscripció màsters impartits en la UMH

Meta-anàlisis i Revisió Sistemàtica de la Literatura per Jaime Latour

Introducció Màster Universitari Oficial en Investigació en Medicina Clínica UMH

Consells abans de viatjar. Màster en Malalties Infeccioses UMH

Alumnes descriuen el Màster Universitari en Malalties Infeccioses i Salut Internacional UMH

Màster en Malalties Infeccioses i Salut Internacional descrit per professors de la UMH

Presentació Màster en Investigació en Atenció Primària UMH

Per què estudiar el Màster en Investigació en Atenció Primària UMH

Benvinguda Màster Medicina Urgències i Emergències

Màster en Investigació en Medicina Clínica UMH

Estenosis aòrtica. Rotatori 6é Medicina UMH. José Miguel Martín Torres

Ansietat, Insomni y depressió. 6é Medicina UMH. José Miguel Martín Torres

Curs de primers auxilis en la UMH

Simulacre ofegament piscina UMH

Exploració Cardíaca (umh1935)

Exploració de Cap i Coll (umh1935)

Exploració d'Abdomen (umh1935)

Història Clínica: Anamnesi

Exploració clínica dels ganglis limfàtics

Guia Bàsica d'Exploració Física I. Constants vitals, estat general, cap i coll i tòrax

Guia Bàsica d'Exploració Física II. Abdomen i extremitats

Exploració rectal i prostàtica

Exploració neurologia I. Parells cranials

Exploració neurologia II. Exploració motora